KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AÇIK RIZA BEYANI
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, KolayYaşam Site Yönetimi ve Tic. A.Ş.’ne bildirdiğim ve/veya KolayYaşam Site Yönetimi ve Tic. A.Ş. tarafından toplanan her türlü kişisel verimin Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri kapsamında , KolayYaşam Site Yönetimi ve Tic. A.Ş. tarafından işlenmesine ve kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde açıklanan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, Kanun’un bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı, Aydınlatma Metni’nde açıklanan bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin KolayYaşam Site Yönetimi ve Tic. A.Ş. tarafından toplanmasına, işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kurum ve kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.